• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

 • Vill eller kan inte räkna själv?
  Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

 •           ANAlys – analys, utvärdering
             VITa - livet
             ORbita – omloppsbana, kretslopp

   … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Beräkningsprodukter

 • Klimatberäkning i tidiga skeden
 • Installationsberäkning för redovisning till entreprenör
 • Licenskunder

Sidan är under uppdatering

Kontakta oss för mer information.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use