• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Du beräknar

Anavitor är uppbyggt så att du själv skall kunna göra dina LCA-beräkningar. De första projekten innebär att du måste analysera de material som används och skapa korsreferener mot Anavitors Livscykelresurser (LC-resurser).

Utnyttja våra utbildningar så att du blir bra på att administrera dina material och att bedömma objektet. När du tillsammans med oss genomfört några projekt så räknar du även enkelt de mest avancerade projekten själv.

 

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use