• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Översikt

Miljöberäkning i bygg- och fastighetsprojekt.

Genom en sammanställning av alla resurser under ett byggnadsverks livslängd och med kännedom om deras miljödata beräknas den totala miljöbelastningen för inbyggnad, underhåll, drift och rivning. 

Med Anavitor kan du hämta resurser från en kalkyl eller en 3D-modell och placera dem i livscykeln samt läsa in miljödata och beräkna miljöpåverkan. Detta med kunskap om projektet men utan djupare kunskap om miljöberäkningar.

Med den information du redan har om ditt projekt så hjälper Anavitor till så att du får ett tillförlitligt värde på din miljöberäkning. Välj själv om du bara vill se klimatpåverkan eller om du vill ta del av andra påverkanskategorier. 

Beräkningen är enkel och bygger på att innehållet från den 3D-modell eller kalkyl som finns för ett byggobjekt importeras, innehållet struktureras och kompletteras. Därefter så beräknas objektet i flera steg och där det sista steget hämtar miljödata frå IVL-miljödatabas. Resultatet av beräkningen visas i paneler i applikationen och kan tas ut i rapportform.

Resultatet av beräkningen visas i paneler i applikationen och kan tas ut i rapportform. 

Du gör din miljöberäkning snabbt och säkert!

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use