• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Presentation

 Anavitor har två vägar att presentera beräkningsresultatet. Det första är att resultatet presenteras på olika "informationspaneler" på första fliken i beräkningsprogrammet. Dessa paneler är utformade så att det skall vara lätt att anpassa sin egen presentation. Om detta inte räcker så kan varje kund dessutom beställa sina egna paneler. Panelerna kan samlas ihop i olika presentationsgrupperingar och skrivas ut både enskilt och tillsammans.


Man kan spara och skapa sina egna grupperingar på ett enkelt sätt. Det går också att sätta företagets profil genom färgsättning m.m.

Det andra sättet är att presentera genom de befintliga rapporter som finns i systemet. Rapporterna är generella och framtagna för ett specifikt syfte. Oftast så speglar rapporterna projektets beräkning detaljerat och blir därför långa.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use