• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Arkitekt

Klimatberäkningen skapar förutsättningar för att jämföra olika designlösningar med varandra. Miljöberäkningen blir då en styrande parameter i valet av designlösning.

Fler och fler fastighetsägare ställer krav på att byggnaden klassas i något klassningssystem. Genom att utföra en livscykelanalys (LCA) i Anavitor så kan man få värdefulla poäng i dessa klassningssystem. Man kan tydligt verifiera vilken nivå man hamnar på i resp utförande.

Genom att Anavitor använder ifc-modeller som ett av sina indatametoder så kan man redan i skisskedet enkelt ha miljön i fokus.

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use