• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

ÅKEJ

ÅKEJ med dotterbolag arbetar med konsultation och applikationsutvekling i bygg och fastighetsbranschen förträdesvis anknutet till produktionsadministration, förvaltning och miljö. 

ÅKEJ:s affärsidé är att de tjänster och produkter ÅKEJ erbjuder enkelt skall integreras i kundens verksamhet och vara utformade så att kundens behov sätts i centrum.

ÅKEJ grundades 1991. 

ÅKEJ har kontor i HÖÖR

läs mer

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use