• Med verktyget Anavitor beräknar vi klimatpåverkan för ditt byggprojekt direkt från 3D-ritningar, mängdförteckningar eller kalkyler.

  • Vill eller kan inte räkna själv?
    Då kan du få hjälp med beräkningarna av våra erfarna medarbetare. Alltid , vid uppstarten eller när du inte hinner!

  •           ANAlys – analys, utvärdering
               VITa - livet
               ORbita – omloppsbana, kretslopp

     … dvs analys av livets kretslopp eller med andra ord ett verktyg för livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnader (LCC)

Informationsbyggarna AB 

Informationsbyggarna AB är ett företag inom miljö, it – och fastighetsbranschen som arbetar med att förädla och utveckla information. 

Företaget bildades under hösten 2011 och består av medarbetare som har lång erfarenhet av bolagets olika verksamhetsområden. Vi kombinerar moderna verktyg med hållbart tänkande för att skapa mervärde åt våra kunder. Kundnyttan är något som alltid står i centrum och våra projekt utförs i nära samarbete med våra kunder. Vi tror att det är då bäst resultat och kvalité kan uppnås.

I kombinationen av våra verksamhetsområden ligger vår främsta styrka. Vi har lång erfarenhet av BIM och IT inom CAD-världen, vi kan koppla miljöpåverkan till ritningselement och vi har hjälpt bygg- och fastighetsbolag att hantera anbudskalkylinformation i många år. För närvarande arbetar vi med ett branschprojekt som syftar till att skapa ett överföringsformat för miljö- och byggmaterialinformation kopplat till byggnader och utrymmen

Våra kunder finns framförallt inom bygg- och fastighetssektorn. Vi fokuserar på fyra områden – miljö, CAD/BIM, fastighetsinformation och IT.

läs mer på www.informationsbyggarna.se

Copyright (c) 2017 Anavitor Privacy Statement Terms Of Use